Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

RAY BROWN TRIO - Summertime

A Gerswin's jazz masterpiece with Jeff Hamilton on drums ,Gene Harris on piano and

Ray Brown on double bass by Ray Brown Trio in Futjitsu Concord Jazz festival.

Δεν υπάρχουν σχόλια: