Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Γιάννης Η. Χάρης(*): «Περί του λεγομένου φράκτη στον ποταμό Έβρο»

Γιάννης Η. Χάρης: «Περί του λεγομένου φράκτη στον ποταμό Έβρο»

(*) Ο Γιάννης Η. Χάρης μετέφρασε από τα γαλλικά, τα περισσότερα βιβλία του Μίλαν Κούντερα, για λογαριασμό των εκδόσεων της ''Εστίας''.

Δεν υπάρχουν σχόλια: