Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Οι «Κλειδοκράτορες» του Μ.Κούντερα


Η ανάκληση της άδειας στο έργο «Οι κλειδοκράτορες» του Μίλαν Κούντερα. 

Η επιτροπή λογοκρισίας στις 13/7/1973 είχε δώσει άδεια στον Στέφανο Ληναίο να ανεβάσει τους «Κλειδοκράτορες» του Κούντερα. Μετά το Πολυτεχνείο, εντείνοντας τα μέτρα της ενάντια στο θέατρο, ανακάλεσε (24/11/1973) την άδεια, «απαγορεύοντας άμα, διά λόγους γενικωτέρας φύσεως, την από σκηνής αναβίβασιν καθ' άπασαν την Επικράτειαν του θεατρικού έργου "Οι κλειδοκράτορες».

Δεν υπάρχουν σχόλια: